Кыргыз Республикасынын Айыл, суу чарба жана аймактарды өнүктүрүү министрлигине караштуу Аймактык өнүгүү мамлекеттик агенттиги.
Жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдары менен байланышуу


Поиск

 АтыБайланыш телефондору (уюлдук номери менен)Кабылдаманын номериЖӨБОнун факс номериЖӨБОнун электрондук дарегиЖӨБОнун жеке интернет сайтынын дареги
[Expand]Кыргызская Республика